35 Jor as de Werner ECKES Dirigent van eiser Musik.
O no deer langer Zékt kret heen et n mmer fierdig eis Musikantinnen a Musikanten an o sich selwer ze motivéieren.
um wanterconcert 2016/17 ha mer him dofir ee Cadeau iwwerreecht.
Mer hoffen dat de Werner eiser Musik na lang Zékt erhale bleift

       IMPRESSIOUNEN

              on you tube (by Eloi BESENIUS)